Uw mening telt

Vertel ons wat er beter kan

Wij doen er alles aan om uw behandeling en ervaring zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben, laat het ons weten. Wij leren graag van fouten en wellicht hebben we dingen over het hoofd gezien. Vertel het ons, wij staan er voor open en horen graag van u. Samen vinden we vaak een goede oplossing.

Waardeer mij

Ervaring delen 

Wij horen ook graag hoe u een bezoek in onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol. Allereerst kunnen we onze zorg en service verbeteren en ten tweede delen wij graag ervaringen. Zo helpt u ons en andere patiënten. klik op de button of op deze link.

Volg ons via Facebook

Mondzorg Kerckebosch is ook actief op Facebook. Op deze bedrijfspagina leest u de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van onze tandarts praktijk in Zeist. Wanneer u klikt op ‘vind ik leuk’ dan wordt u door Facebook automatisch op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Aangesloten bij beroepsorganisatie KNMT

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij ons laten visiteren, lees hier meer over. Dit doet de de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Zij werken samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u ook een klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen ons bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden. Als u er ondanks de hulp van de klachtenbehandelaar niet uitkomt, dan kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Daar wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer info.. 

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.