Privacy- en cookieverklaring

Privacyreglement Mondzorg Kerckebosch

Dit privacybeleid is geschreven om uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes u heeft. Omdat we een medisch bedrijf zijn, moeten wij bepaalde informatie documenteren en bewaren.

We willen u helpen een gezond gebit te krijgen en te houden en uw gegevens hebben we daarbij nodig. Dan gaat het om algemene gegevens, maar ook om uw medische gegevens. We bewaren al deze gegevens in een persoonlijk dossier. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt en deze zijn alleen door u en Mondzorg Kerckebosch in te zien. 

Waarom we gegevens opslaan

Als u zich aanmeldt bij Mondzorg Kerckebosch geeft u vrijwillig bepaalde informatie. Het gaat dan om uw naam, adres, geboortedatum, e-mails adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens en identiteitsgegevens. Dit noemen wij  de algemene gegevens. Als medisch bedrijf zijn wij verplicht om deze van u te hebben als wij u gaan behandelen. 

Omdat u bij ons bent voor tandheelkundige zorg, moeten wij ook andere gegevens van u hebben voordat we u kunnen helpen. Dan gaat het om algemene medische gegevens en uw (oude) tandheelkundige gegevens. 

Bij iedere bezoek worden alle nieuwe gegevens opnieuw gedocumenteerd. Deze verslaglegging is verplicht, maar al deze gegevens zijn van u en worden niet aan andere personen/bedrijven gegeven. 

Wie deze gegevens kunnen inzien

Alleen medewerkers van Mondzorg Kerckebosch kunnen uw gegevens inzien wanneer ze deze nodig hebben. Denk aan de tandarts die zich moet voorbereiden op de behandeling of bijvoorbeeld de assistent die uw vraag wil beantwoorden. Er moet een gegronde reden zijn om uw dossier en de gegevens te lezen. Al uw gegevens worden goed bewaard en opgeslagen en zijn beveiligd voor externe systemen en personen. 

Enkele leveranciers, zoals het administratiekantoor en de zorgverzekeraar hebben een privacy gegevensverwerking contract met ons. Dit betekent dat zij enkele algemene gegevens krijgen om de afwikkeling van de declaratie te kunnen doen. Zij mogen deze gegevens niet bewaren of er iets anders meedoen. 

Ook de software leverancier en de systeembeheerder moeten soms in de computer zijn. Met hen hebben wij ook een privacy gegevensverwerkers overeenkomst. Zij mogen geen gegevens opslaan. Alle medewerkers van Mondzorg Kerckebosch hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich houden aan het privacy reglement van de praktijk. 

Uw gegevens meeverhuizen 

Wanneer u naar een andere praktijk verhuist, is het belangrijk om uw medische gegevens mee te nemen en over te dragen. In verband met privacy moet u hier zelf voor bellen. Wij zetten dan uw dossier inclusief foto’s klaar en zullen deze via Zorg mail (beveiligde manier) mailen naar uw email adres. Natuurlijk vragen wij u vooraf schriftelijk akkoord te geven voor verzending. Daarna wordt uw dossier verwijderd uit ons systeem. We kunnen dus het dossier maar één keer overhandigen. 

Ook geeft u ons uw email adres. We gebruiken dit email adres alleen voor declaraties en incidentele praktijkinformatie. Uw email adres en mobiele telefoonnummer worden ook doorgegeven aan ons administratiekantoor. Zij mogen deze gegevens niet opslaan en alleen gebruiken in opdracht van ons voor de declaraties. Deze gegevens worden niet aan derden partijen gegeven voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Wanneer u bij ons ingeschreven staat en uw de gegevens niet overneemt, blijven uw gegevens maximaal 2 jaar in het actieve bestand. Na 2 jaar gaan deze gegevens naar het archief. In het archief blijven ze nog 8 jaar bewaard, tenzij u de gegevens ophaalt. Deze 10 jarige bewaartermijn is een wettelijke verplichting voor medische instellingen. 

Indien u niet akkoord gaat met deze gegevensverwerking, dan kan het zijn dat u bijvoorbeeld de nota direct moet afrekenen of wanneer u geen medische gegevens wilt verstrekken dat we u niet kunnen behandelen. 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan mag u deze per email sturen naar laurasprock@mondzorgkerckebosch.nl